Vay vốn của tổ chức, cá nhân tính thuế ra sao?

TRI THỨC X HOME

Vay vốn của tổ chức, cá nhân tính thuế ra sao?

Cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên không phải lập hóa đơn GTGT, thu nhập từ lãi vay phải khấu trừ thuế TNCN từ hoạt động đầu tư vốn.

 • 1

  Trường hợp cụ thể

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không đủ xoay vòng vốn, nhưng trong hội đồng thành viên chưa thống nhất tăng vốn. Hội đồng thành viên quyết định bổ sung vốn lưu động bằng khoản tiền vay tổ chức/cá nhân. Tổ chức: cho Cty mượn tiền, ngoài việc xuất hóa đơn GTGT, Cty phải chặn trừ tiền thuế TNCN. Cá nhân cho Cty mượn tài sản là bất động sản để Cty thế chấp NH vay vốn: Cty trả 2 khoản lãi: trả lãi vay NH và lãi vay cá nhân. Xin hỏi: cá nhân có phải xuất hóa đơn GTGT cho Cty và Cty có chặn trừ thuế TNCN không ?

  Vay vốn của tổ chức, cá nhân tính thuế ra sao? - 1

 • 2

  Tư vấn 

  Tại khoản 2.15 điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN: “Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước VN công bố tại thời điểm vay”.
   
  - Tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập DN quy định DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Căn cứ Công văn số 18005/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài Chính; Căn cứ Công văn số 3319/TCT-PCCS ngày 7/9/2006.
   
  Trường hợp Cty vay tiền của tổ chức để bổ sung vốn kinh doanh thì khi nhận khoản lãi tiền vay tổ chức cho vay phải lập hoá đơn GTGT để tính, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Thuế suất thuế GTGT 10%. Cty không phải khấu trừ thuế TNCN vì đây là tổ chức.
   
  Tuy nhiên theo Công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thuế GTGT đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thì cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi Cty vay mượn tài sản của cá nhân để thế chấp ngân hàng. Khi thanh toán tiền cho cá nhân từ 1 triệu trở lên Cty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% (cá nhân có mã số thuế); 20% (cá nhân không có mã số thuế). Cá nhân không phải xuất hoá đơn GTGT.
   
  Cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên không phải lập hóa đơn GTGT, thu nhập từ lãi vay phải khấu trừ thuế TNCN từ hoạt động đầu tư vốn.
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577